Hembygdsposten - hembygdsföreningarnas egen infokanal

Hembygdsposten är en informationskanal (postningslista) för hembygdsföreningarna i hela Svenskfinland där man kan publicera sådant som kan intressera fler än den lokala föreningen.
Information som publiceras sätts in av Hembygdsföreningarna själva.
Även andra (sådana som inte är med på postningslistan)  kan via administratören publicera information som är riktad till Hembygdsföreningarna; forskningresultat, bidragsansökningar mm.

Information om kurser, seminarier, forskningsresultat, sommarjobb, ändrade kontaktuppgifter, förfrågningar till andra ”hembygdskollegor” mm är sådant som kan skicka via postningslistan.

Hembygdsposten är ett bra komplement till webbsidor och tidningen Hembygden samt en ypperlig möjlighet att snabbt sprida information till hembygdsfältet.

 

Vill du delta?
Skicka in till Digihem, susanne.lagus(ä)hembygd.fi , den e-postadress som ska ta emot information från Hembygdsposten. Vill du inte ha det till din privata så går det bra att skapa en föreningsadress, exempelvis i gmail.

Hur sätter jag in information?
1. Skicka infon som  e-post till hembygdsposten(ä)hembygd.fi
2. Framför Rubriken, Ärendet, Ämnet (namnet varierar beroende på system) sätter  du
[Hembygdsposten], Klammern finns vid parentestecknet, tryck  Alt Gr + (

3. Det går bra att skicka utan att skriva [Hembygdsposten] men genom att skriva ut det blir det lättare för mottagaren att veta varifrån mejlet kommer

4. Din mejl skickas sedan till alla som finns på postningslistan

 

Vill du sluta prenumerera på e-post från Hembygdsposten?
Meddela administratören / susanne.lagus(ä)hembygd.fi eller forbundet(ä)hembygd.fi  som då tar bort din e-postadress från listan

 

Ladda ner info och instruktioner.

Finlands svenska hembygdsförbund rf.