Foto: Susanne L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med stöd av 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett ställe jag har passerat många gånger på väg till FSHs kansli, Gamla Kyrkan i Helsingfors, vid Lönnrotsgatan.
Fotograf. I.K.Inha, fotograferat omkring 1908. Finlands fotografiska museum. Bilden är hämtad från flickr.com

 

 

Städa i arkivet

14.03.2018 kl. 10:30

Digihem och SÖU (Svenska österbottens ungdomsförbund)  ordnar en gemensam föreläsning om grunderna i arkivering vid Forsby byagård, Pedersöre (Nybrännvägen 4)  tisdagen den 20.3.2018 kl. 18-20.

Mera info om programmet hittar du här på SÖU:s webbsida under Aktuellt, eller klicka på denna länk.

Välkomna!

 

Susanne Lagus
Finlands svenska hembygdsförbund rf.